Förberedelser för kontor

 • Utse projektledare på lastning och lossning stället som ska vara kontaktperson emot flyttfirman.
 • Utse ansvarig för lås och larm på nya och gamla kontoret.
 • Informera personalen i god tid så dem känner sig delaktiga i flytten.
 • Informera personal och andra hyresgäster att hissen kommer att användas under flytten.
 • Se till att det finns behörig hisspersonal om hissen skulle sluta att fungera.
 • Viktigt att ni håller korridorer fria från kartonger och möbler.
 • Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av behörig personal.
 • Se till att flyttbilen har bra plats framrör entren till ert kontor.
 • Se till att er personal har tillgång till det dem behöver under flytten.
 • Montera isär datorer och annan elektrisk utrustning.
 • Höj & sänkbara skrivbord ska sänkas till lägsta nivån.
 • Försök att samla möbler och dylikt som INTE ska med i ett utrymme.
 • Boka städning av nya och gamla kontoret.
 • Anmäla flytten till adressändring.se
 • Beställa flyttning av telefon och internet och se till att det fungerar på det nya kontoret.

Under flytten

 • Ha en ritning tillgänglig för det nya kontoret. Rita ut eventuella rums nr på ritningen.
 • Ta vara på sekretesspapper och andra värdepapper under flytten.
 • Se till att all information förmedlas mellan er projektledare och ansvarig på flyttfirman.
 • Kontrollera gamla kontoret innan avfärd, så alla saker kommit med.

Uppmärkning

 • Märk alla lådorna på lång och kortsidan. INTE uppe på lådan.
 • Märk lådorna och möblerna med respektive rums nr och eventuell våning.
 • Märk tydligt upp alla utrymmen på det nya kontoret med respektive rums nr så sakerna hamnar rätt direkt.
 • Märk upp tavlor och  låt dem hänga på väggen.
 • Saker som INTE är märkta flyttas inte med.

Packning

 • Blommor packas i öppna flyttlådor.
 • Alla lösa saker såsom lampor, pärmar, kontorsutrustning packas i flyttlådor.
 • Töm och lås hurtsar. Ta vara på nyckeln.
 • Ta vara på alla skruvar och beslag om ni demonterar några möbler. Lägg det in en påse och fäst den på respektive möbel.
 • Packa gärna kartongerna fulla, men inte för tunga.
 • Stapla flyttlådorna 3 på höjden och gärna med den tyngsta högst upp.

Kopieringsmaskiner

 • Kontakta leverantören för eventuell transportsäkring.
 • Är maskinen leasad så kanske leasingbolaget vill ombesörja transporten själva.
 • Ta bort, märk upp och packa ner alla lösa delar.